459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Skolióza páteře

Popis skoliózy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Páteř jako opora těla je složena z 33. obratlů a 23. meziobratlových plotének. Její tvar dvojitého písmene S se fixuje kolem 6. roku života, přičemž i později probíhají na páteři změny vlivem pohybové aktivity člověka a stárnutím. Správný tvar tvoří krční a bederní lordóza, hrudní a křížová kyfóza.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Skolióza je třírozměrnou deformitou páteře, jednoduše řešeno jde o vyosení páteře do stran. Vzniká výhradně v dětství a adolescenci, přičemž ale obtíže nastávají až v pozdějším věku. Dívky jsou ke skolióze náchylnější než chlapci a to i díky genetické zátěži. Těla obratlů jsou vůči sobě posunuty i rotovány, proto vzniká hrb na hrudníku, který deformuje i žebra. Při velké skolióze jsou hrudní orgány zmáčknuty, což může porušovat i jejich funkci.

Příčiny

  • nevhodné pohybové stereotypy, chybné držení těla a z něho plynoucí chybné pohyby
  • nedostatek přirozeného pohybu, sportu
  • genetické predispozice

Příznaky

Velká většina skolióz je bezpříznakových. Může být vidět hrb při předklonu, u pokročilejších stádií i ve stoji. Díky deformitě jsou i vyosené lopatky, ramena v nestejné výšce a i dolní končetiny vypadají nestejně dlouhé. Při skolióze vysokého stupně a deformaci hrudního koše se pacientům špatně dýchá, klesá výkonnost a i nevelká fyzická námaha působí únavu. Záda často bolí, často se špatně spí, což má nepřímo souvislost s bolestmi hlavy.

Pochopitelně se mohou objevit bolesti krční páteře, v kříži, zad, hlavy, případně i ruky, rukou, ramen, nohou, chodidel či pat.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Řada autorit tvrdí, že i lehká forma nemoci je jasným signálem pro zařazení každodenního pohybu, cvičení do života.

Léky

Moderní medicína zastává názor, že lehkou skoliózu není třeba léčit. Pokud překročí úhel deformace 20°, přistupuje se k léčbě. Ta zahrnuje vždy cvičení. Do 40° je možná konzervativní léčba korzetem, při větších úhlech se volí operační léčba.

(Informační zdroje stránky)